probeer nu

Privacy Policy

1.1 BALDFORCE respecteert de Privacy van de Consumenten van zijn website en garandeert dat de persoonlijke data aangeleverd aan BALDFORCE vertrouwelijke wordt bewaard. BALDFORCE handelt hierbij volgens de relevante bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BALDFORCE gebruikt de persoonlijke data om bestellingen zo snel en zo makkelijk mogelijk te verwerken en Consumenten daarbij via de klantenservice de meest complete ervaring te geven. Bovendien zal BALDFORCE geen persoonlijke data verkopen of verhandelen aan derde partijen. De persoonlijke data zal alleen aan die derde partijen beschikbaar worden gesteld die direct betrokken zijn bij het leveren van de bestelling.

11.2 Meer informatie over de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens en privacy kan worden gevonden op http://www.cbpweb.nl.

11.3 De Consument heeft het recht om zijn of haar persoonlijke data ieder moment op te vragen via een schriftelijk verzoek (per brief of per email) aan BALDFORCE. In een dergelijk geval, zal BALDFORCE een overzicht verstrekken van zijn of haar persoonlijk data zoals deze zijn gehouden door de BALDFORCE webshop binnen 4 weken. Indien de Consument van mening is dat zijn of haar data gecorrigeerd, aangevuld, verwijderd danwel afgeschermd moet worden, dient de Consument BALDFORCE daarvan schriftelijk (per post of per email) in kennis te stellen. BALDFORCE zal proberen desgevraagd de persoonlijke data aan te passen op basis van de aangeleverde informatie, tenzij sprake is van overmacht. Desgewenst zal BALDFORCE de persoonlijk data van de Consument verwijderen uit zijn bestanden. BALDFORCE zal iedere gelieerde derde partij, aan wie de persoonlijke data van de Consument zijn verstrekt, op verzoek de data te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.